Welkom bij B-Fysic Ergotherapiepraktijk Veldhoven

Welkom

B-Fysic Ergotherapiepraktijk Veldhoven is een vrijgevestigde praktijk die vraaggerichte zorg biedt aan volwassen cliënten met beperkingen of problemen als gevolg van een ziekte of handicap. De praktijk is actief in Veldhoven, Waalre, Eersel en omsteken.

Er wordt geprobeerd om, samen met de cliënt, door advies, instructie, training en behandeling te zorgen dat de cliënt, in het dagelijks leven zo veel mogelijk weer kan doen wat hij of zij wil doen.

Op basis van de mogelijkheden en eigen inbreng van de cliënt stelt de ergotherapeut een programma op om te zorgen, dat de cliënt gewone alledaagse handelingen opnieuw of op een aangepaste manier kan uitvoeren.

Er wordt gewerkt in opdracht van zorgverzekeraars, gemeente en particulieren.

Op deze site vindt u uitgebreidere informatie over ergotherapie, de inhoud van de behandeling en over de diensten die verleend worden. Ook vindt u hoe wij bereikbaar zijn en hoe de verwijzing en de vergoeding van de behandeling plaatsvindt.